Start Warsztat Fragmenty książki

Fragmenty książki

przez Dogmaty Karnisty

Dzień premiery mojej książki o przygotowaniu do przestępstwa zbliża się wielkimi krokami. Od kilku dni ze strony internetowej wydawcy można pobrać krótki fragment książki, obejmujący spis treści, przedmowę, wprowadzenie i trzy strony pierwszego rozdziału.

Przedmowa to parę osobistych zdań od autora: podziękowania, tło powstawania książki, życzenia miłej lektury itp. Piszę m.in. coś takiego:

„Podstawę niniejszej publikacji stanowi rozprawa doktorska, którą obroniłem we wrześniu 2013 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przygotowując rozprawę do druku, postanowiłem zmienić strukturę niektórych rozdziałów, skrócić wybrane fragmenty pracy, a także poprawić oraz uzupełnić pierwotny tekst. Miałem przy tym w pamięci wskazówkę mojego promotora, że w jednej książce nie da się rozstrzygnąć wszystkich problemów prawa karnego. Inna sprawa, że trzeba również umieć rozstrzygnąć te problemy. Konieczna okazała się zatem selekcja materiału i wybór kwestii, które dojrzały już do tego, by zaprezentować je czytelnikowi. W rezultacie o wielu rzeczach w książce tej nie napisano. Uważam to za jej zaletę. Nie trzeba podkreślać, że wszystkie mankamenty tego, co zostało tu napisane, obciążają wyłącznie autora książki” (s. 13-14).

Część książki zatytułowana „Wprowadzenie” to nieco bardziej merytoryczne, ale wciąż jeszcze ogólne, jak sama nazwa wskazuje, wprowadzenie czytelnika w analizowaną tematykę. Zamierzałem napisać je możliwie prosto i chyba mi się udało (sami oceńcie), chciałbym więc polecić je wszystkim czytelnikom bez względu na to, czy znają się na prawie.

A na zachętę kilka sentencji wyjętych z wprowadzenia do książki:

Książka ta została napisana, ponieważ nikt inny takiej książki jeszcze nie napisał (s. 23).

Najistotniejsze wnioski płynące z przeprowadzonych analiz oraz najważniejsze tezy stawiane w poszczególnych rozdziałach zostały wyeksponowane w wieńczącym pracę podsumowaniu, zatytułowanym „Tezy”. Wyrażono tam w zasadzie wszystko, co było do powiedzenia (s. 30).

Podtytuł niniejszej książki ma do pewnego stopnia zrehabilitować używane w dyskusjach prawniczych określenie „dogmatycznoprawny”, kojarzone bardzo często – niestety nie bez powodów – z działalnością polegającą na parafrazowaniu treści przepisów lub streszczaniu orzecznictwa (s. 30).

Poszukiwacze prawdy mogą nie dotrzeć do prawdy; mogą rozminąć się z prawdą; mogą napotkać fałsz. Dyskusja naukowa przypomina w tym zakresie chodzenie po linie rozpiętej nad przepaścią. „Niebezpieczne to przejście; niebezpieczne to, co po drodze; niebezpieczne wstecz spoglądanie; niebezpieczne trwożne zachwianie się i zatrzymywanie” – opisywał to przejście F. Nietzsche (s. 33).

Parametry książki

Mikołaj Małecki, Przygotowanie do przestępstwa. Analiza dogmatycznoprawna, wydawca: Wolters Kluwer, Warszawa 2016, 400 stron, 5 rozdziałów, tezy, suplement, bibliografia, okładka twarda, format A5, dostępna w wersji papierowej i w PDF

 
Zobacz też:

Podobne tematy

Co o tym sądzisz?