Start Slajdy strony głównej Szła z dziećmi nad rzekę: przygotowanie czy usiłowanie zabójstwa?