Start Studia Zajęcia Dogmatyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim 2019/2020

Zajęcia Dogmatyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim 2019/2020

przez Dogmaty Karnisty

Wykład, ćwiczenia, szkolenie, proseminarium – zapraszam do udziału w zajęciach, które prowadzę w roku akademickim 2019/2020 w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zbliżający się rok akademicki to sporo nowości w ofercie dydaktycznej Katedry Prawa Karnego UJ, również z moim udziałem. Reforma dydaktyczna przeprowadzana w tym roku przez Wydział Prawa i Administracji UJ to w szczególności unowocześnienie i uelastycznienie form zajęć, tak aby w maksymalnie efektywny sposób wykorzystać czas potrzebny na zdobycie wiedzy i umiejętności prawniczych.

W efekcie mogę zaoferować Wam w nadchodzącym semestrze między innymi 10-godzinne szkolenie Redakcja tekstu naukowego dla prawników, prowadzone metodą zajęć zblokowanych w “3 dni i koniec”, w dwóch mini-cyklach.

Ale po kolei, przedstawiam poniżej zwięzły opis zajęć, które będę prowadził w nadchodzącym roku akademickim. Jeśli studiujecie prawo na UJ, sprawdźcie harmonogram rejestracji i oczywiście zapraszam!

Prawo karne materialne – ćwiczenia

Tradycyjnie jak co roku spotykamy się na ćwiczeniach z przedmiotu obligatoryjnego: Prawo karne materialne. Program moich ćwiczeń dedykowany jest dla studentek/studentów początkujących, tj. zdających prawo karne pierwszy raz.

Ćwiczenia odbywają się przez cały rok (60 godz.) w środy. Macie do wyboru 3 grupy: godz. 11:30, 13:15 i 15.

Pracujemy zasadniczo metodą trzech sesji:

  • Presesja – w formie testu, przed każdymi zajęciami z nowego tematu, na początku zajęć albo w internecie, sprawdzająca przygotowanie do zajęć i opanowanie podstawowej wiedzy kodeksowo-podręcznikowej;
  • Intersesja – w formie pytania otwartego/argumentacyjnego, przed każdymi kolejnymi zajęciami z danego tematu, na początku zajęć, sprawdzająca kompetencje argumentacyjne i myślenie krytyczne;
  • Postsesja – w formie różnych pytań utrwalających wiedzę i umiejętnosci po omówieniu danego tematu, rozwiązywana przez internet.

W drugim semestrze podczas zajęć odbywa się jedna Kazusosesja, polegająca na pisemnym rozwiązaniu jednego kazusu w formie i o stopniu trudności takim jak kazus egzaminacyjny. Daję państwu informację zwrotną, co jest dobrze, a co źle, i na co zwrócić uwagę ucząc się do egzaminu.

Również podczas drugiego semestru wszyscy uczestnicy zajęć biorą udział w Drużynosesji (tzw. drużynowym dyżurze), w czasie której sprawdzane są umiejętności subsumcyjne, kompetencje związane z formułowaniem spójnej wypowiedzi oraz pracy zespołowej. Drużyny liczą 5-6 osób; każdy uczestnik zajęć wybiera dogodny termin udziału w Drużynosesji.

Co z tego wszystkiego wynika?

Ćwiczenia nie polegają na powtarzaniu treści wykładu czy podręcznika, lecz na szeroko rozumianych… ćwiczeniach. Warto więc przygotowywać się do zajęć, na bieżąco przyswajać daną porcję materiału oraz jak najwcześniej – od pierwszego semestru – ćwiczyć umiejętności typowo prawnicze: analizę stanu faktycznego pod kątem przepisów prawa karnego oraz argumentację.

Część szczególna prawa karnego – wykład

W ramach przedmiotu: Część szczególna prawa karnego (45 godz. w semestrze zimowym), prowadzonego przez wielu pracowników Katedry Prawa Karnego UJ, spotkam się z Wami na wykładzie dotyczącym przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Będziemy omawiali zagadnienia zabójstw, uszczerbków na zdrowiu, bójek i pobić, a także tzw. typy aborcyjne.

Podczas wykładu odpowiemy między innymi na pytania:

  • czy osoba żywa może być “innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem”?
  • czy zabójstwo z miłości jest zawsze eutanazją?
  • ile musi trwać choroba długotrwała?
  • kiedy jedna bójka przekształca się w drugą?
  • na czym polegała historia “przecinka”?

Redakcja tekstu naukowego dla prawników – szkolenie

Jeśli nie chcesz się zamartwiać, jak poprawnie wykonać przypisy w pracy magisterskiej, lub zamierzasz zacząć prace nas swoim pierwszym artykułem naukowym – to szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Redakcja tekstu naukowego dla prawników to duża porcja praktycznej wiedzy o redagowaniu tekstów naukowych różnego typu, z uwzględnieniem specyfiki nauk prawnych. Szkolenie wpisuje się w założenia nowoczesnej dydaktyki nastawionej na maksymalnie dużą porcję praktycznych umiejętności w możliwie krótkim czasie. Szczegóły dotyczące specyfiki tej formy kształcenia ilustruje poniższa tabelka.

FormaSzkolenie
Liczba godzin10
CyklicznośćMini-cykl (2x w semestrze)
Organizacja zajęćBlok zajęć (3x w tygodniu i koniec)
Punkty ECTS2

Spotykamy się w dwóch mini-cyklach, co oznacza, że macie do wyboru dwa terminy szkolenia w semestrze (dwie grupy, od poniedziałku do środy i koniec):

  • cykl 1: zajęcia odbędą się 18, 19, 20 listopada 2019 r.;
  • cykl 2: zajęcia odbędą się 2, 3, 4 grudnia 2019 r.

Skondensowany sposób prowadzenia szkolenia z pewnością pozwoli Wam zmieścić je w planie zajęć. Po szczegóły dotyczące tematyki szkolenia zapraszam do sylabusa.

Proseminarium: Prawo karne

Wspólnie z Agnieszką Barczak-Oplustil poprowadzimy dla Was w tym roku proseminarium z prawa karnego. Spotkania będą obywały się we wtorki o godz. 11:30 przez cały rok akademicki (60 godz.).

Proseminarium to specyficzny typ zajęć przygotowujących studentki/studentów trzeciego roku do udziału w seminarium, prowadzony przez nas metodą pracy projektowej, pracy w chmurze, dyskusji i analizy wybranych problemów prawnych. Szczegółowe informacje o rekrutacji na proseminarium ukażą się w środę 25 września 2019 r. na stronie Katedry Prawa Karnego UJ.


Jeśli macie pytania dotyczące zajęć, piszcie tu lub przez Facebooka – chętnie wszystko wyjaśnię!

Foto: MM/DK

Podobne tematy

Co o tym sądzisz?