Start Studia Zajęcia Dogmatyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim 2019/2020