Start Studia Zasady udziału w ćwiczeniach 2016/2017

Zasady udziału w ćwiczeniach 2016/2017

przez Dogmaty Karnisty

Na dobry początek nowego sezonu z Dogmatami karnisty, zachęcam do zapoznania się z informacjami na temat prowadzonych przeze mnie ćwiczeń z prawa karnego w zbliżającym się roku akademickim 2016/2017. Zajęcia rozpoczynają się w październiku, będę prowadzić je w środy o godz. 11:30, 13:15 i 15 przez dwa semestry.

Kliknij, aby pobrać pełną wersję informacji w pliku PDF

Cel

Celem zajęć jest wyćwiczenie typowych umiejętności prawniczych w obszarze prawa karnego, w tym m.in. umiejętności analizy (interpretacji) przepisów Kodeksu karnego z wykorzystaniem ustaleń nauki prawa karnego oraz kwalifikowania określonych stanów faktycznych pod odpowiednie przepisy ustawy, a także analizy krytycznej oraz kompetencji argumentacyjnych.

Równoległym celem zajęć jest bardzo dobre przygotowanie do trzyczęściowego egzaminu z prawa karnego materialnego na Uniwersytecie Jagiellońskim (test, kazus, argumentacja).

Metoda

Zajęcia są prowadzone w oparciu o metodę: Wiedza, Umiejętności, Rozumienie.

Udział w zajęciach wymaga posiadania pewnego zasobu Wiedzy; jej zdobycie jest zadaniem studenta. Ćwiczenia nie polegają na powtarzaniu treści wyłożonych na wykładzie czy streszczaniu materiałów dydaktycznych. Do każdych zajęć trzeba się „odrobinę” przygotować: przeczytać i przemyśleć podręcznik, skrypt, orzecznictwo, przynieść na zajęcia wymagane materiały (kazusy, zadania argumentacyjne itp.).

Zajęcia polegają na formułowaniu i rozwiązywaniu problemów prawnych z wykorzystaniem kanonicznej wiedzy z zakresu prawa karnego. W ten sposób nabywamy Umiejętności prawnicze i doskonalimy kompetencji argumentacyjne, wynikające z Rozumienia przyswojonego materiału. A zatem: wykorzystujemy wiedzę, by rozwiązać problem, a potem uzasadniamy, że rozwiązaliśmy go lepiej niż ktoś inny.

System

Cotygodniowe spotkania przeplatają się tzw. sesjami, tj. różnego typu sprawdzianami, których zadaniem jest, w zależności od rodzaju sesji: przypomnienie, że zbliża się środa (a w środę jest prawo karne!); mobilizacja do samodzielnej pracy; weryfikacja wiedzy zdobytej podczas zajęć; wyćwiczenie umiejętności subsumcyjnych i kompetencji argumentacyjnych; wychwycenie, zrozumienie i poprawienie popełnionych błędów; współpraca w grupie.

Co do zasady każde zajęcia są poprzedzone i zwieńczone mniej lub bardziej skomplikowanym sprawdzianem. W drugim semestrze studentów czeka również zadanie drużynowe.

Presesja

Zasadniczo przed pierwszymi zajęciami z nowego tematu odbywa się Presesja, polegająca na rozwiązaniu testu na platformie edukacyjnej Pegaz albo na pierwszych zajęciach z danego tematu. Test w ramach Presesji składa się z pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru o stopniu trudności takim jak pytania egzaminacyjne.

Oprócz mobilizowania do samodzielnej nauki, Presesje ułatwiają także opanowanie przydatnej techniki rozwiązywania testów z prawa karnego.

W stosunku do ubiegłych lat nowością są sprawdziany testowe przeprowadzane na Pegazie przed danymi zajęciami (dotychczas testy pisane były zawsze w czasie środowych zajęć).

Postsesja

Pod nazwą tą skrywa się dobrze znana poprzednim rocznikom praca domowa z różnymi zadaniami na platformie edukacyjnej Pegaz.

Postsesja odbywa się co do zasady po pierwszych zajęciach z nowego tematu. Zadania w ramach Postsesji utrwalają materiał, z którym zetknęliśmy się na ćwiczeniach, co jest punktem wyjścia do dalszych studiów nad danym tematem na kolejnym spotkaniu.

Kolokwiosesja

Jest to cykl kolokwiów nastawionych na wyćwiczenie umiejętności analizy krytycznej i sprawdzających kompetencje argumentacyjne dotyczące danego tematu. Przygotowują do części argumentacyjnej egzaminu. Sprawdziany mają formę pisemną, odbywają się podczas zajęć i trwają około 10 minut. Studenci rozwiązując zadanie mogą korzystać z Kodeksów karnych.

Kazusosesja

Po wspólnym przerobieniu dziesiątek kazusów z prawa karnego przychodzi czas na pracę indywidualną, która podlega surowej ocenie prowadzącego.

W II semestrze podczas zajęć zaplanowana jest jedna Kazusosesja, w czasie której każdy indywidualnie rozwiązuje jeden kazus w formie i o stopniu trudności takim jak kazus egzaminacyjny. Jest to więc próbny egzamin kazusowy. Po sprawdzeniu prac student ma możliwość indywidualnego omówienia popełnionych błędów.

Drużynosesja

Nowość znana poprzedniemu rocznikowi jako „Drużynowy Dyżur”, kontynuowana będzie w nadchodzącym sezonie w nieco zmienionej formule i z nowym zestawem zadań specjalnych.

Zasady gry są proste: drużyna musi przedstawić pełne rozwiązanie jednego kazusu. Kolejni członkowie drużyny w wyznaczonej kolejności przedstawiają ustnie kolejne fragmenty rozwiązania. Każdy sam decyduje, kiedy (i komu) przekazać głos. Prowadzący milczy, reagując wyłącznie wtedy, gdy zostanie popełniony błąd. Każdy błąd musi zostać naprawiony przez kolejną osobę, inaczej wszyscy tracą punkty (punktacja ma charakter ujemny).

Drużynosesja sprawdza umiejętności subsumcyjne, kompetencje związane z formułowaniem spójnej wypowiedzi na dany temat, umiejętności analizy krytycznej oraz pracy zespołowej.

Wydarzenia

Spośród wydarzeń dodatkowych planuję w tym roku m.in. standardowe zadanie domowe polegające na lekturze powieści detektywistycznej lub zapoznaniu się z jej ekranizacją, a także nowość: w zależności od dostępności odpowiednio beznadziejnego orzeczenia jakiegoś sądu (o co, wbrew pozorom, nietrudno) przewiduję wspólne pisanie glosy przeznaczonej do publikacji w czasopiśmie naukowym bądź wspólne przygotowanie wpisu przeznaczonego do publikacji na blogu (II semestr).

Dla uczestników zajęć z najlepszymi wynikami, począwszy od drugiej połowy II semestru przewidziana jest możliwość indywidualnego toku zajęć celem przygotowania się do egzaminu ustnego (trudniejsze zadania podczas sesji, specjalne prace domowe, dodatkowe dyżury).

Wyniki

Pozytywna praca przez cały rok akademicki daje uczestnikowi ćwiczeń możliwość udziału w plenarnym kolokwium katedralnym, wspólnie ze wszystkimi studentami zdającymi prawo karne, a w rezultacie uzyskanie zaliczenia ćwiczeń z prawa karnego.

W tym celu wyniki poszczególnych Presesji, Postsesji, Kolokwiosesji, Drużynosesji i Kazusosesji z całego roku akademickiego podlegają sumowaniu. O dopuszczeniu do kolokwium katedralnego decyduje średnia punktów uzyskanych przez uczestnika zajęć, wyrażona w procentach, stanowiąca iloraz liczby faktycznie uzyskanych punktów oraz liczby punktów możliwych do uzyskania w sumie za wszystkie sesje.

Uczestnik zajęć ze średnią nie niższą niż 50% zostaje dopuszczony do kolokwium. W przypadku średniej niższej niż 50%, lecz nie niższej niż 30%, o dopuszczeniu uczestnika zajęć do kolokwium katedralnego decyduje wynik Kazusosesji i Drużynosesji.

Kliknij, aby pobrać pełną wersję informacji w pliku PDF

Pytania

Sesja, sesja, wakacje, wakacje, a po sesji i wakacjach trzeba wybrać ćwiczenia na kolejny rok studiów i ułożyć sobie plan zajęć. Jeśli nasuwają się Wam jakieś pytania dotyczące moich ćwiczeń, a nie znaleźliście na nie zadowalającej odpowiedzi w powyższym wpisie bądź na grupie dyskusyjnej na Facebooku 😉 – pytajcie śmiało jeszcze przed otwarciem zapisów w USOSWEB, z chęcią wyjaśnię wszystkie wątpliwości.

Studentów starszych roczników zapraszam do zapoznania się z informacjami na temat ćwiczeń z Części szczególnej prawa karnego.

Podobne tematy

5 komentarzy

Mery 2 września 2016 - 11:07

Czy dopuszcza Pan Doktor obecność wolnych słuchaczy na swoich ćwiczeniach?

Reply
Mikołaj Małecki 2 września 2016 - 15:21

Nie, jest to wykluczone regulaminowo.

Reply
Anonimowy 7 września 2016 - 20:28

🙁

Reply
Student III roku 30 września 2016 - 15:26

Czy jest możliwość chodzenia u Pana Doktora na inną grupę niż jest się zapisanym? Na szczęście udało się dostać na pańskie ćwiczenia, ale niestety kolidują one z innymi ćwiczeniami. 🙂

Reply
Mikołaj Małecki 30 września 2016 - 19:39

Ustalimy to na pierwszych zajęciach 🙂

Reply

Co o tym sądzisz?