Start NaukaKonferencje Niszczenie zwierząt? Nomenklatura Kodeksu karnego i konieczność zmian w prawie