Start Nauka Charakter prawny art. 37a k.k. omawiam w Przeglądzie Sądowym