Start Nauka Charakter prawny art. 37a k.k. omawiam w Przeglądzie Sądowym

Charakter prawny art. 37a k.k. omawiam w Przeglądzie Sądowym

przez Dogmaty Karnisty

Zbliżamy się do rozwiązania zagadki art. 37a k.k. W listopadowo-grudniowym „Przeglądzie Sądowym” odkrywam kolejne karty w dyskusji o charakterze prawnym tego przepisu, ustosunkowując się do argumentów zaprezentowanych w dotychczasowej literaturze.

A jest ich sporo – poszczególni autorzy zajmowali następujące stanowiska w sprawie charakteru prawnego art. 37a k.k.:
  1. modyfikator ustawowego zagrożenia karą;
  2. dyrektywa sądowego wymiaru kary, określana także zamianą kary;
  3. dyrektywa czy instytucja ustawowego wymiaru kary, określana także sankcją zamienną;
  4. nadzwyczajny wymiar kary niebędący nadzwyczajnym złagodzeniem kary;
  5. swego rodzaju nadzwyczajne złagodzenie kary.

Opracowanie zostało już wytezowane w LEXie i można je odnaleźć pod art. 37a k.k.

Stoję na stanowisku, że art. 37a k.k. jako tzw. przepis przednawiasowy dookreśla ustawowe zagrożenia karą za popełnienie czynów zabronionych, których sankcja została opisana w sposób niekompletny w poszczególnych przepisach typizujących jako kara pozbawienia wolności nieprzekraczająca 8 lat.

Oznacza to, że sankcje prima facie jednorodne bądź w ograniczonym zakresie różnorodne, występujące w przepisach typizujących przestępstwa, stają się zagrożeniami alternatywnymi bądź jeszcze bardziej różnorodnymi za sprawą modyfikatora określonego w art. 37a k.k. (teza 1 powyżej).

Czyli art. 37a k.k. jest abstrakcyjnym modyfikatorem ustawowego zagrożenia karą, wprowadzającym do sankcji kary alternatywne będące podstawą zwyczajnego wymiaru kary. Dokładnie uzasadniam to stanowisko w “Przeglądzie Sądowym”.


Mikołaj Małecki, Charakter prawny art. 37a k.k., „Przegląd Sądowy” 2016, nr 11–12, s. 184–198.

Podobne tematy

4 komentarze

Anonimowy 21 grudnia 2016 - 16:25

Moim zdaniem art. 37a k.k. pełni taką samą rolę jak poprzednio art. 58 § 3 k.k. Mam tylko wątpliwość czy art. 37a k.k. może mieć zastosowanie dla przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności przekraczających 5 lat (w związku z obecną treścią art. 58 § 1 k.k.).

Reply
Mikołaj Małecki 21 grudnia 2016 - 21:03

Ten pogląd nie znajduje uzasadnienia. Myślałem o tym na wiele różnych sposobów i wszystko wskazuje jednak na to, że pełni on inną funkcję – ogólnego modyfikatora sankcji.

Reply
Anonimowy 2 stycznia 2017 - 18:46

Pytanie trochę nie na temat, ale mam nadzieję że Pan Doktor zaspokoi moją ciekawość – kiedy można spodziewać się ukazania Komentarza do Kodeksu karnego tomu II art. 117 – 277k.k.?

Reply
Anonimowy 4 stycznia 2017 - 22:02

Rzeczywiście nie na temat 🙂 Powinien ukazać się niedługo, bo z tego co wiem jest już napisany 🙂

Reply

Co o tym sądzisz?