Start NaukaKonferencje Spór o przypisanie skutku. Propozycja nowego przepisu