Start Zdarzenia Brak podstawy prawnej głosowania przesądza o nieważności wyboru Prezydenta