Start Zdarzenia Jak populista prawny wykorzysta zabójstwo prezydenta Adamowicza?