Start NaukaInterpretacja Świat wybrany i świat odrzucony (czym jest tzw. świadomość konieczności?)