Start NaukaKonferencje Przypadkowe przestępstwa. Referat na konferencji “Studium przypadku”