Start NaukaInterpretacja Wrześniowe skutki (podsumowanie)

Wrześniowe skutki (podsumowanie)

przez Dogmaty Karnisty

W minionym miesiącu poszukiwaliśmy kryteriów przypisania skutku. Przyjrzeliśmy się między innymi sprawie nieostrożnego farmaceuty, handlarki muchomorami czy odpowiedzialności za zarażenie innej osoby jakąś chorobą.

Udało nam się, jak sądzę, naświetlić kilka problemów, związanych z uznaniem danej osoby za sprawcę negatywnego skutku. Wskazaliśmy przepisy kodeksu karnego, z których już dzisiaj można wyprowadzić ciekawe informacje o stosunku ustawodawcy do kryteriów przypisania skutku. Mówiliśmy między innymi o prawdopodobieństwie wystąpienia określonych następstw czynu, przyczynieniu się pokrzywdzonego do rozmiarów grożącej mu szkody oraz o wpływie świadomości i woli człowieka na przypisanie mu odpowiedzialności za skutki czynu.

Z pewnością wrócimy jeszcze do tematu, być może nawet jeszcze w tym roku. W okolicach listopada tradycyjnie zaczynam omawiać ten temat na ćwiczeniach z prawa karnego, może być to więc dobra okazja do dalszych przemyśleń.

Zanim to nastąpi, w tak zwanym międzyczasie można zajrzeć do wcześniej opublikowanych przeze mnie wpisów na temat kryteriów przypisania skutku. Oto niektóre z nich:
Spór o przypisanie skutku (propozycje nowelizacji kodeksu karnego)
Bo droga była nierówna (odpowiedzialność za wypadek drogowy, kwestia prawidłowego oznakowania drogi)
Poczęstunek godny kary (nieumyślne spowodowanie śmierci wskutek przedawkowania narkotyków).

Pytania, sugestie na przyszłość, komentarze do dotychczas omówionych kwestii jak zwykle mile widziane.

Podobne tematy

Co o tym sądzisz?