Start Warsztat Nowa lista czasopism punktowanych za 2015 rok

Nowa lista czasopism punktowanych za 2015 rok

przez Dogmaty Karnisty

Ukazał się dzisiaj najnowszy wykaz czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zob. komunikat na stronie ministerstwa). Jak co roku, wykaz zawiera tytuły czasopism oraz punkty przyznawane za publikacje naukowe w poszczególnych czasopismach (zob. listę B wykazu); punktacja dotyczy prac opublikowanych w 2015 r.

Punkty w tegorocznym rankingu były przyznawane wg nowych kryteriów oceny czasopism (zob. więcej np. tutaj). Punktowane było m.in. wprowadzenie przez redakcje danych bibliograficznych do bazy cytowania Polindex (sztywno 1 albo 2 punkty w zależności od tego, z ilu lat dane zostały wprowadzone do bazy). Nowością były tzw. punkty eksperckie, przyznawane każdemu czasopismu w granicach 0–5 (jak każde kryterium uznaniowe wywoła ono z pewnością największe kontrowersje; ważne, aby punktacja ekspercka dla każdego czasopisma została podana do publicznej wiadomości, wtedy będzie można się jej przyjrzeć).

Jak co roku zamieszczam zestawienie najpopularniejszych czasopism prawniczych, które publikują prace z zakresu prawa karnego.

Na pierwszej liście zestawiam czasopisma wg aktualnej punktacji ministerialnej: po tytule podaję najnowszą liczbę punktów, a w nawiasie odnotowuję zmianę punktacji względem ubiegłego roku (zob. wpis sprzed roku). Porównując punkty z ubiegłym rokiem należy pamiętać o wspomnianej wcześniej gruntownej zmianie kryteriów oceny oraz zmianie rozpiętości możliwych do uzyskania punktów – w wypadku listy B, na której znajdują się wszystkie najważniejsze polskie czasopisma prawnicze, rozpiętość wynosi obecnie 0–15 pkt (wcześniej 0–10 pkt).

Na drugiej liście zestawiam czasopisma wg różnicy w punktach względem ubiegłego roku, począwszy od czasopism, które odnotowały największy wzrost punktacji.

Lista czasopism wg punktacji

„Państwo i Prawo” 13 pkt (+7)
„Orzecznictwo Sądów Polskich” 11 pkt (+7)
„Ius Novum” 11 pkt (+ 6)
„Studia Iuridica” (UW) 11 pkt (+6)
„Studia Prawnicze” (PAN) 11 pkt (+6)
„Przegląd Sądowy” 11 pkt (+5)
„Przegląd Sejmowy” 11 pkt (+4)
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 11 pkt (+4)
„Przegląd Prawa i Administracji” 9 pkt (+2)
„Studia Biura Analiz Sejmowych” 9 pkt (+2)
„Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 8 pkt (+5)
„Studia Iuridica Lublinensia” 8 pkt (+4)
„Palestra” 8 pkt (+2)
„Studia Prawnicze KUL” 8 pkt (+2)
„Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 7 pkt (+7)
„Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” 7 pkt (+5)
„Studenckie Zeszyty Naukowe” (UMCS) 7 pkt (+ 3)
„Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 7 pkt (+1)
„Prawo i Medycyna” 7 pkt (bez zmian)
„Przegląd Więziennictwa Polskiego” 6 pkt (+2)
„Studia Iuridica Agraria” 6 pkt (bez zmian)
„Prawo w Działaniu” 5 pkt (+3)
„Wojskowy Przegląd Prawniczy” 5 pkt (+2)
„Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 5 pkt (+1)
„Studia Iuridica Toruniensia” 5 pkt (bez zmian)
„Prokuratura i Prawo” 4 pkt (–2)
„Paragraf na Drodze” 3 pkt (bez zmian)
„Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 3 pkt (–2)

Lista czasopism wg różnicy

„Państwo i Prawo” 13 pkt (+7)
„Orzecznictwo Sądów Polskich” 11 pkt (+7)
„Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 7 pkt (+7)
„Ius Novum” 11 pkt (+ 6)
„Studia Iuridica” (UW) 11 pkt (+6)
„Studia Prawnicze” (PAN) 11 pkt (+6)
„Przegląd Sądowy” 11 pkt (+5)
„Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 8 pkt (+5)
„Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” 7 pkt (+5)
„Przegląd Sejmowy” 11 pkt (+4)
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 11 pkt (+4)
„Studia Iuridica Lublinensia” 8 pkt (+4)
„Studenckie Zeszyty Naukowe” (UMCS) 7 pkt (+ 3)
„Prawo w Działaniu” 5 pkt (+3)
„Przegląd Prawa i Administracji” 9 pkt (+2)
„Studia Biura Analiz Sejmowych” 9 pkt (+2)
„Palestra” 8 pkt (+2)
„Studia Prawnicze KUL” 8 pkt (+2)
„Przegląd Więziennictwa Polskiego” 6 pkt (+2)
„Wojskowy Przegląd Prawniczy” 5 pkt (+2)
„Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 5 pkt (+1)
„Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 7 pkt (+1)
„Prawo i Medycyna” 7 pkt (bez zmian)
„Studia Iuridica Agraria” 6 pkt (bez zmian)
„Studia Iuridica Toruniensia” 5 pkt (bez zmian)
„Paragraf na Drodze” 3 pkt (bez zmian)
„Prokuratura i Prawo” 4 pkt (–2)
„Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 3 pkt (–2)

Podobne tematy

1 komentarz

Jan Harkon 23 grudnia 2015 - 21:55

Karnistyczne teksty publikowane są również w Studiach nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 14 punktów na liście B.

Reply

Co o tym sądzisz?