Start Warsztat Czasopismo naukowe czy „punktowane”?

Czasopismo naukowe czy „punktowane”?

przez Dogmaty Karnisty

Wczoraj Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło najnowszy wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów za publikacje. W czołówce raczej zaskoczenie:

„Przegląd Sejmowy” – 8 pkt
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” – 8 pkt
„Studia Biura Analiz Sejmowych” – 7 pkt
„Studia Prawnicze PAN” – 7 pkt
„Państwo i Prawo” – 6 pkt
„Studia Iuridica Agraria” – 6 pkt
„Prokuratura i Prawo” – 5 pkt
„Studia Prawnicze KUL” – 5 pkt
„Studia Iuridica Lublinensia” – 5 pkt
„Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” – 4 pkt
„Ius Novum” – 4 pkt
„Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” – 4 pkt
„Prawo i Medycyna” – 4 pkt
„Studia Iuridica Toruniensia” – 4 pkt
„Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” – 1 pkt

Brak na liście „Przeglądu Sądowego”, „Palestry” czy „Orzecznictwa Sądów Polskich”!

Na wnioski przyjdzie czas, choć pewne głosy już się pojawiają.

A może po prostu trzeba się zabrać do roboty?

Podobne tematy

Co o tym sądzisz?