Start Warsztat Punkty za publikacje w 2014 roku

Punkty za publikacje w 2014 roku

przez Dogmaty Karnisty

Na dobry początek nowego roku wpis o czymś, co dotyczy roku ubiegłego. Ostatniego dnia roku 2014 ukazała się mianowicie najświeższa lista punktowanych czasopism naukowych (zobacz tutaj). Ranking czasopism musi interesować każdego pracownika naukowego, a także doktorantów ubiegających się o stypendia na niektórych uczelniach – tam, gdzie pozycja czasopisma jest brana pod uwagę przy ocenie dorobku naukowego doktorantów (jest tak np. na Uniwersytecie Jagiellońskim).

Według opublikowanego pod koniec 2014 roku wykazu punkty przyznawane są za publikacje, które ukazały się w 2014 roku. Nowa punktacja nie jest wynikiem nowej oceny czasopism, lecz jedynie korektą ubiegłorocznej punktacji po uwzględnieniu odwołań złożonych przez redakcje (odwołania można było składać do 30 kwietnia 2014).

Tradycyjnie jak co roku zamieszczam wykaz czasopism prawniczych mających największe znaczenie dla karnistów. Korekty w stosunku do roku 2013 zaznaczyłem na poniższym wykazie czcionką pogrubioną (poprzednią listę można znaleźć tutaj).

„Prawo i Medycyna” – 7 pkt
„Studia Biura Analiz Sejmowych” – 7 pkt
„Przegląd Sejmowy” – 7 pkt
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” – 7  pkt
„Palestra” – 6 pkt (korekta +2 pkt)
„Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” – 6 pkt
„Prokuratura i Prawo” – 6 pkt
„Przegląd Sądowy” – 6 pkt
„Studia Prawnicze KUL” – 6 pkt
„Państwo i Prawo” – 6 pkt
„Studia Iuridica Agraria” – 6 pkt
„Ius Novum” – 5 pkt
„Studia Iuridica Toruniensia” – 5 pkt
„Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” – 5 pkt
„Studia Prawnicze PAN” – 5  pkt
„Przegląd Więziennictwa Polskiego” – 4 pkt (korekta +4 pkt)
„Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” – 4 pkt
„Orzecznictwo Sądów Polskich” – 4 pkt
„Studenckie Zeszyty Naukowe” (UMCS) – 4  pkt
„Studia Iuridica Lublinensia” – 4 pkt
„Paragraf na Drodze” – 3 pkt (korekta +1 pkt)
„Wojskowy Przegląd Prawniczy” – 3 pkt
„Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” – 3 pkt
„Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” – 2 pkt
„Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” – brak na liście

Zamiast analizy lokat poszczególnych czasopism pozwolę sobie na jedno spostrzeżenie, dotyczące najaktualniejszej listy w porównaniu z punktacją za rok 2013. Korekta punktacji ogłoszona w roku 2014 jest wynikiem pozytywnego rozpatrzenia odwołań od listy ogłoszonej w 2013 roku. Podstawą oceny czasopism były w obu wypadkach te same ankiety, wypełnione i złożone przez przedstawicieli poszczególnych redakcji w roku 2013 (ankiety można przeglądać w serwisie Polskiej Bibliografii Naukowej). Oznacza to, że na podstawie dokładnie tych samych danych to samo czasopismo raz zostało ocenione słabiej, a raz lepiej. Przykładowo: autorzy publikujący w „Palestrze” w roku 2013 mają prawo naliczyć sobie 4 punkty, ci zaś, których tekst ukazał się w roku 2014 otrzymają za niego całe 6 punktów. Różnicę pokazać można jeszcze wyraźniej na przykładzie „Przeglądu Więziennictwa Polskiego” – nieobecność czasopisma na liście w roku 2013 skutkowała brakiem punktów za publikację, zaś „cudowny” powrót na listę w 2014 roku dał autorom aż 4 punkty.

Słowem: publikacja tekstu w czasopiśmie ocenianym przez ministerialną komisję na podstawie tej samej ankiety skutkuje zerem punktów za publikację w roku ubiegłym i 4 punktami w roku kolejnym. Czy tylko ja uważam, że coś jest tutaj nie tak?

PS. O wykazie czasopism można przeczytać więcej na stronie Warsztat badacza, prowadzonej przez członka komisji oceniającej czasopisma.

Podobne tematy

6 komentarzy

Karol Dąbrowski 5 stycznia 2015 - 23:25

Pisząc na gorąco: jest to nonsens i niesprawiedliwość. Miało nie być oceny w 2014 roku. Nie można było składać ankiet. Cały rok cisza w eterze i zapewnienia o ocenie w roku 2015. A tu nagle sylwestrowe bum – nowy wykaz czasopism. To jakiś żart?!

Reply
Anonimowy 6 stycznia 2015 - 00:44

Rozwiązanie?
Lex mitior agit ? 😀 😀 😀
PS Nie tylko doktoranci, nie tylko doktoranci! ale i studenci także mają interes w publikowaniu czasopismach z listy MNiSW -> punkty do stypendium naukowego. Oraz punkty w konstruowaniu swojej ekspektaktywy stania się doktorantem

Reply
Anonimowy 6 stycznia 2015 - 09:48

Gdyby lista działała wstecz za rok 2013 i 2014, to ok. Ale ona działa tylko na rok 2014!

Reply
Karol Dąbrowski 6 stycznia 2015 - 16:47

czy ja dobrze rozumiem osobliwość tej konstrukcji? nie było ankiet AD 2014. Lista AD 2014 opiera się na ankietach AD 2013 od których odwołania były i ankietach AD 2013, od których odwołań nie było (nastąpiło roczne dziedziczenie punktów, co dyskryminowało te nowe czasopisma, które gdyby była ankieta AD 2014, to by otrzymały punkty, a skoro nie było ankiety AD 2014, to nie znalazły się na liście AD 2014). Zarazem odwołań od ankiet AD 2013 nie ma na liście AD 2013 mimo, iż odwołania dotyczyły roku 2013. Na czym w takim razie opierała się lista AD 2013? i czy nie należało po prostu poprawić listę AD 2013 (skoro dopuszczono odwołania), nie robić listy AD 2014 (skoro nie było ankiet)? czy to nie byłoby uczciwsze wobec nowych czasopism?

Reply
Mikołaj Małecki 6 stycznia 2015 - 20:16

Moim zdaniem po uwzględnieniu odwołań powinna nastąpić korekta listy z 2013 roku, gdyż tej listy dotyczyły te odwołania (uchylenie/zmiana decyzji przyznającej określoną liczbę punktów danemu czasopismu i przyznanie mu innej liczby punktów) . A dziś mamy taką sytuację, że ta sama ankieta dała czasopismu X 0 pkt w 2013 i 4 pkty w 2014, co jest ewidentnie krzywdzące dla autorów publikujących w 2013 roku.

Natomiast dobry jest pomysł, by lista obowiązywała przez 2 lata (tak ma być od 2015 roku, zobaczymy czy się sprawdzi), czyli za rok poprzedni i na rok następny. Wówczas przynajmniej przez rok wiedzielibyśmy dokładnie z góry, ile punktów się dostanie. Inna kwestia, że często na publikację czeka się ponad rok, więc koniec końców i tak trudno przewidzieć, pod jaką listę trafi nasz tekst.

Reply
Karol Dąbrowski 11 stycznia 2015 - 20:34

Właśnie dostałem informację o innym przypadku. Nie wiem, czy jest Panu znany: "Studia Socjologiczne" wypadły z listy A gdzie miały 15 punktów. Nie było ankiet w 2014 roku, więc nie znalazły się na liście B. Nigdzie ich nie ma, co poświadcza baza ARIANTA. I teraz autorzy po fakcie mają 0 punktów zamiast 15. I co z tym fantem zrobić?

Reply

Co o tym sądzisz?