Start Warsztat Sprostowanie do listy czasopism za lata 2011-2012

Sprostowanie do listy czasopism za lata 2011-2012

przez Dogmaty Karnisty

W poniedziałek Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało obwieszczenie o sprostowaniu niektórych błędów w wykazie czasopism punktowanych. W efekcie za publikację tekstu naukowego w latach 2011–2012 w czasopismach prawniczych należy naliczać sobie następującą liczbę punktów:

„Przegląd Sejmowy” – 8 pkt
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” – 8 pkt
„Studia Biura Analiz Sejmowych” – 7 pkt
„Studia Prawnicze PAN” – 7 pkt
„Państwo i Prawo” – 6 pkt
„Studia Iuridica Agraria” – 6 pkt
„Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” – 5 pkt
„Orzecznictwo Sądów Polskich” – 5 pkt
„Paragraf na Drodze” – 5 pkt *
„Prokuratura i Prawo” – 5 pkt
„Przegląd Sądowy” – 5 pkt
„Studia Iuridica Lublinensia” – 5 pkt
„Studia Prawnicze KUL” – 5 pkt
„Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” – 4 pkt
„Ius Novum” – 4 pkt
„Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” – 4 pkt
„Prawo i Medycyna” – 4 pkt
„Studia Iuridica Toruniensia” – 4 pkt
„Przegląd Więziennictwa Polskiego” – 2 pkt
„Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” – 1 pkt
* pozycja sprostowana

Tak się składa, że od pewnego czasu jestem redaktorem tematycznym „Paragrafu na Drodze” w zakresie prawnych zagadnień ruchu drogowego. Jest to czasopismo poświęcone prawnym (karnistycznym, administracyjnym, cywilistycznym), kryminologicznym i technicznym zagadnieniom ruchu drogowego. Teksty są publikowane w działach: wykładnia prawa, z wokandy sądowej, z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania, materiały szkoleniowe i w innych. Serdecznie zachęcam (nie tylko karnistów) do przesyłania materiałów do publikacji. W razie wątpliwości co do tematyki tekstu zachęcam do kontaktu mailowego.

Ocena dorobku naukowego, na który wpływa między innymi punktacja czasopism, jest dość istotną kwestią dla pracowników nauki, ale także np. dla doktorantów (na Wydziale Prawa i Administracji UJ od tego roku publikacje doktorantów punktowane będą z uwzględnieniem listy ministerialnej). W związku z tym w przyszłości planuję umieścić na blogu specjalną podstronę z wykazami punktacji czasopism prawniczych za poszczególne lata, z możliwością łatwego dostępu do wykazu bezpośrednio z paska bocznego, bez konieczności szukania starszych postów w archiwum. Mam nadzieję, że nie tylko mnie ułatwi to pracę.

Podobne tematy

3 komentarze

Anonimowy 4 maja 2013 - 23:58

A orientuje się Pan jak punktowane są artykuły w książkach? Chodzi o takie książki, gdzie każdy ma swój własny artykuł, a nie komentarze czy podręczniki? Tomasz Tyburcy

Reply
Mikołaj Małecki 5 maja 2013 - 12:35

Polecam stronę E. Kulczyckiego "Warsztat badacza". Tutaj w pdfie jest ściągawka, jak liczyć punkty: http://ekulczycki.pl/wp-content/uploads/2013/01/punkty_za_publikacje.pdf

Oczywiście przepisy wewnątrzuczelniane, dotyczące oceny dorobku pracowników naukowych, mogą być różne w różnych uczelniach.

Reply
Anonimowy 19 sierpnia 2014 - 20:47

Czekamy jednak Panie Doktorze na tą zakładkę na blogu!

Reply

Co o tym sądzisz?