Start Warsztat Sprostowanie do listy czasopism za lata 2011-2012