Start NaukaInterpretacja Konsekwencje prawne podawania się za sędziego Trybunału Konstytucyjnego