Start NaukaInterpretacja Na czym polega znieważenie pomnika? Atak na ideę z zamiarem poniżenia