Start NaukaInterpretacja Obowiązek zasłaniania ust i nosa przez wszystkich nie ma podstawy prawnej