Start NaukaInterpretacja Współdziałanie ze współdziałającym, czyli mikstury różnych form współdziałania