Start Nauka Glosa do uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2017 r.