Start NaukaInterpretacja Wstrząśnięta, nie mieszana (dlaczego art. 37b k.k. nie jest karą mieszaną)