Start NaukaKonferencje Przypadkowe przestępstwa. Referat na konferencji „Studium przypadku”